NAASNUUJINTA (Somali)

Naasnuujintu waxay adiga iyo ilmahaaga kaa caawinaysaa inaad caafimaad qabtaan. Waxay taageertaa korriinka iyo weynaanshaha dhallaankaaga waxayna ka caawisaa ka hortagga cudurrada iyo caabuqa.

Degmada Snohomish, barnaamijka Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC) ayaa bixya taageero, oo ay ku jiraan:

  • Qalabka caanaha kasoo saraya hooyada oo bilaash ah iyo sahayda
  • Taliyayaasha asaagga ah ee naasnuujinta kuwaas oo wadaaga khibradaha ugu horeeya
  • Khubaro naasnuujin ah oo shahaado haysta (IBCLC - La-taliyayaasha Naasnuujinta Shahaadaysan ee Guddiga Caalamiga ah)

Barnaamijka First Steps program waxa uu leeyahay kalkaaliyeyaal caafimaad ee dadweynaha kuwaas oo diyaar u ah inay bixiyaan macluumaadka uurka iyo naasnuujinta. Degmada Snohomish gudaheeda, Xarumaha caafimaadka bulshada ee Sea mar iyo Step by Step waxay bixiyaan Talaabooyinka Koowaad.

XAQA AAD U LEEDAHAY IN AAD NAAS JOOJISO

Woman Breastfeeding her BabyGobolka Washington waxa uu ilaaliyaa xuquuqda haweenka ee lagu naasnuujiyo meelaha dadweynaha, oo ay ku jiraan meelaha gaariyaha la dhigto, basaska, bakhaarada, iyo dhismayaasha dawladda.

Dhammaan haweenka waa inay ogyihiin xuquuqdooda naasnuujinta - gaar ahaan kuwa shaqada ku laabanaya. Loo-shaqeeyayaasha waxaa looga baahan yahay inay siiyaan haweenka naaska nuujiya wakhti macquul ah oo nasasho ah iyo meel gaar ah (ma aha musqul) si ay ugu dhakhsiiyaan caanaha inta lagu jiro maalinta shaqada ilaa ilmahoodu ka gaarayo 1 sano.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan sharciyada naasnuujinta ee Washington ee meel la gaari karo.

U dabbaaldeg naas nuujinta adigoo isticmaalaya sawirada Geedkayaga Nolosha ee Naasnuujinta (PDF).

ILO DHEERAAD AH & TAAGEERO

Isbahaysiga Naasnuujinta ee Degmada Snohomish waxay hayaan liiska Hagaha Ilaha Naasnuujinta:

  • Adeegyada naasnuujinta bulshada
  • Adeegyada naasnuujinta ee isbitaalka
  • Qalabka caanaha kasoo saraya hooyada iyo sahayda Liiska waxaa la cusboonaysiiyaa sanadkiiba hal mar.

MA OGTAHAY?

Magaalada Washington, 9kii caruur ah ba 10 ayaa bilaabay naas nuujinta tooska ah. Naasnuujintu waxay u fiican tahay hooyada iyo dhallaanka labadaba.